PS Narwastu – 07.04.2019

PS Bukit Zaitun – 17.03.2019

Khotbah Minggu – 03.02.2019

Kwartet Assetha – 10.02.2019

Eklesia Voice- 03.02.2019

PSDC – Ya Allah, Kasihani Aku – 30.09.2018

PSDC – Hai Bangkitlah – 30.09.2018

Jalan Santai GKJP – 21.07.2018

Gowes GKJP – 28.03.2017

Taekwondo GKJ Pamulang, 04.03.2017